Onze club

Waar

Alle Kivoc thuiswedstrijden worden gespeeld in:

Sporthal De Schans
Nelisveld 13 bus 1
3640 Kinrooi

Iedereen is van harte welkom om een keertje een wedstrijd bij te wonen.

Clublokaal:

  • Cafetaria Sporthal De Schans, Nelisveld 13, 3640 Kinrooi
  • Café Malpertuus, Neeroetersesteenweg 1, 3640 Kinrooi

Missie

Volleybal Club Kivoc Kinrooi wil de kans bieden aan ALLE leden, Jeugd en Senioren, om volleybal te spelen. Dit in een Club met een gezond evenwicht tussen Ambitie en Ontspanning.

Visie

  1. Een GEZOND financieel beleid met evenwicht tussen Inkomsten en Uitgaven;
  2. Beleidsverantwoording bij het Bestuur;
  3. Een OPEN Club te zijn waar IEDEREEN welkom is;
  4. Een FAMILIE Club met een GROTE betrokkenheid;
  5. Degelijk sportief beleid met een DUIDELIJKE doelstelling n.l. met EIGEN leden een piramide opbouwen tot in … Provinciale niveau. Dit zowel bij de vrouwen als bij de mannen;
  6. De TOEKOMST ligt bij de JEUGD!

 

Kivoc is een club die in de eerste plaats de jeugd voldoende kansen geeft om op individuele basis en in teamverband te groeien tot een volwaardige speler:speelster. Dit op zijn of haar niveau.

Naargelang de kwaliteit is het de bedoeling ban de club om zo hoog mogelijk te geraken op competitief vlak. Hierbij wordt er rekening gehouden met ieder zijn /haar eigen niveau.

Het bestuur

Kern bestuur 
Voorzitter Kwapsen Erwin
Secretaris Kirkels Marleen
Penningmeester Hulsbosch Patrick
Jeugdverantwoordelijk Fiddelaers Rik
Activiteitenverantwoordelijke Segers Peter

 

 

Algemeen bestuur 
Kwaspen Erwin
Kirkels Marleen
Hulsbosch Patrick
Fiddelaers Rik
Segers Peter
Fiddelaers Marc
Huijskens Nele
Craegs Piet oud ijzer verantwoordelijke
Terium Jacky

Heb jij vragen aan het bestuur of zie jij een functie binnen het bestuur ook wel zitten, mail dan snel naar bestuur@kivoc.be.