Ploegen

Algemeen Beleid & Team Spirit

Algemeen Beleid:

KGO Volley Kinrooi is een volleybalclub waar iedereen, op zijn eigen niveau en op een sportieve wijze, aan volleybal kan doen.

Momenteel zijn er 2 Seniorenploegen in competitie. Daarnaast bloeit een uitgebreide Jeugdwerking open waar jongeren van 6 – 18 jaar aan bod komen vooraleer door te groeien naar de Seniorenploegen.

Tevens zijn er enkele Recreatieploegen die, in de schaduw van onze Club, aan volleybal doen.

Dit is enkel mogelijk door de INZET van VRIJWILLIGERS die het volleybal een warm hart toedragen.

De Jeugdwerking is ZEER belangrijk voor onze Club en steunt op een 2-tal pijlers: enerzijds de betrachting om een degelijke sportieve opleiding te geven aan alle jeugdspelers. Anderzijds betracht de Club een imago van degelijkheid en dynamiek.

Al dit heeft geleid tot het ‘HUISHOUDELIJK REGLEMENT’ dat van toepassing is op ALLE  Leden.

Teamspirit:

  1. Uit geen negatieve kritiek op anderen, geef opbouwende kritiek in de plaats;
  2. Praat problemen uit, indien nodig met hulp van de trainer of Ploegverantwoordelijke;
  3. Geef steun indien iemand in de groep het moeilijk heeft;
  4. Zorg voor voldoende rust en voor een gezonde en evenwichtige voeding;
  5. Drugs horen NIET thuis in onze sportclub;
  6. Van IEDER lid wordt verwacht dat hij/zij zich engageert bij extra evenementen die tot doel hebben de Club financieel te steunen (b.v. Gastronomische dag, Volleybaltoernooi met BBQ, …);
  7. De Jeugdwedstrijden worden geleid door Clubscheidsrechters. De groep van vaste Jeugdscheidsrechters wordt daaromgevraagd om enkele jeugdmatchen te fluiten gedurende het seizoen. Indien toch belet dient dit TIJDIG gemeld te worden zodoende een vervanger gezocht kan worden.